Cách đổi tên cho link profile id của trang facebook

Mặc định link profile của trang facebook các cá nhân có định dạng rất dài theo ID mà nó tạo ra.

Ví dụ: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001785762674
Nếu biến hóa Link đã và đang có dạng dễ nhớ hơn:
Ví dụ: https://www.facebook.com/XitinDau
Cách làm như sau:
- Vào trang cá nhân, vào phần Tài khoản (Account) ở góc trên bên phải, chọn mục Thiết lập việc chuyển khoản (Account settings)

95f2da80 0a6c 4770 bbb1 d125b779e4a7 Cách đổi tên cho link profile id của trang facebook

- Trong mục Thiết lập (Setting), chọn mục Tên xã hội hiện tại (Username), gõ tên muốn có (Ví dụ: XitinDau) rồi phải kiểm tra xem tên đó đang có người áp dụng chưa. Chú ý: Username cần có ít nhất 5 ký tự.

5bd2c446 e2df 4137 a9f1 28d6c81b43c4 Cách đổi tên cho link profile id của trang facebook


- Nếu thực hiện thành công Link profile sẽ chuyển từ dạng http://www.facebook.com/profile.php?id=100001785762674 sang dạng https://www.facebook.com/XitinDau
- Lưu ý: Việc đặt tên username chỉ cho phép làm độc lĩnh 1 lần nên cần suy nghĩ có ý định sử dụng username cho kỹ vì sau đó đề ra lại.

Nguồn tracuuphapluat.info