Facebook thay đổi giao diện qua các năm

Facebook.com được tạo ra năm 2004 và hiện tại là mạng xã hội rất lớn thế giới. Cũng bằng nhiều mạng cộng đồng khác, Facebook không ngừng kỹ thuật tiên tiến qua thời gian.

Cùng nhìn lại các cấu tạo giao diện thông qua năm từ 2002->2011 có cả bộ mặt Facebook timeline.

2004-2005:

e9eb54aa 665d 4c75 bef0 2c6bbbf9335a Facebook thay đổi giao diện qua các năm

8ba7208d dc61 4037 bfe6 908e851dda99 Facebook thay đổi giao diện qua các năm

2006:

54d24b54 7dd1 46a8 ac28 5335c8ff5b83 Facebook thay đổi giao diện qua các năm

35e31c83 2d27 449f bb43 95f29e928938 Facebook thay đổi giao diện qua các năm

2007-2008:

6d39b30b 64b3 421e bd3b c493c75dd5fd Facebook thay đổi giao diện qua các năm

2009:

589ece59 f56f 4c76 ac17 7b8e2036c512 Facebook thay đổi giao diện qua các năm

6c91b050 7ac1 4355 a5a4 813dae4b4ddc Facebook thay đổi giao diện qua các năm

2010:

9eb23343 c615 4ad6 8424 fa75aa0490df Facebook thay đổi giao diện qua các năm

2011:

2893b6d8 970f 4e69 9135 d3dddc85118f Facebook thay đổi giao diện qua các năm

db08a7da f89b 4af3 a623 9ff46c7135ef Facebook thay đổi giao diện qua các năm

Timeline Profile:

8e688df2 2148 4f18 b2b2 f7cf4eb06f95 Facebook thay đổi giao diện qua các năm

(Theo http://devilsworkshop )