List/Grid

Tag: Facebook

Facebook không cho phép người dùng sử dụng từ “Book”

Facebook không cho phép người dùng sử dụng từ “Book”

Facebook đang cải tiến Bản Tuyên bố về Quyền và Nghĩa vụ, nếu được thông qua, các tài khoản của Facebook sẽ không qua quyền sử dụng các từ liên… Xem tiếp